ประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
369

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here