ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง

0
284

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อหลวง” เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์มาร่วมให้คำแนะนำและอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ ดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here