โครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
251

สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการรับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้ได้รู้จักกัน เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน อบอุ่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับคำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จากท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ….คลิ๊ก….

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here