ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (วาระพิเศษ)

0
400

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here