ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

0
305

อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาออกบู๊ทจัดนิทรรศการด้านการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2560” ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here