ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

0
310

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการเศรษกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาแนวคิดและกำหนดเขตพื้นที่ในการออกบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม 1207

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here