แนะแนวการศึกษา

0
446

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกบริการแนะแนวและบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี คุณพรพรรณ์ วัดไธสง บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here