การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 SICE ครั้งที่ 2

0
550

Sice ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018
(SICE : Surin International Cultural Exchange ) ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561
เพื่อพัฒนาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้วิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ปีนี้มีนักแสดงกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ 16 ทีม (ไม่รวมไทย) เข้าร่วมงาน โดยจะร่วมเดินแบบในการแสดงแบบผ้าและเครื่องแต่งกายนานาชาติอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here