ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

0
548
📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ และอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

📣
 กลุ่มการนำเสนอผลงาน
📌-กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📣 กำหนดการรับสมัครและส่งผลงา
📌-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561
📌-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561
ลงทะเบียน/ชำระเงิน
📌-ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
📌-ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-0-303-300
📌-แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018/index.php/payment
สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018
📌-พิเศษ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ท่านจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัวร์ฟรี ณ หมู่บ้านช้าง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
☎️☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📌-สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587 อีเมล research@srru.ac.th

📜 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://research.srru.ac.th/nacp2018

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here