ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพิ่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 และให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมรับเสด็จและส่งเสด็จในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมเพรียงกัน และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน

บทความก่อนหน้านี้SRRU OPEN HOUSE 2018
บทความถัดไปขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่