ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561

0
378

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561

👉ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ  https://drive.google.com/drive/folders/1Ze3BfKh0M0Ff9PPZa8aIGPRonY5OiFsL

โดยผู้ที่มีรายชื่อขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา และบัตรประจำตัวผู้สอบ มาทำการสอบวัดความรู้พื้นฐานในวันที่ 20 เมษายน 2561

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบในระบบการรับสมัครนักศึกษา www.srru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-710047 กด 1 หรือ 044-041620

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here