เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

0
752

วันนี้ (23 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสอนของหลักสูตรบัญชีให้สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการที่ได้มาตรฐาน มีความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพบัญชีและการเงิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1207 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here