ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชน

0
473

วันนี้ 12 กันยาน 2561 เวลา 9.00 น. อาจารย์ประภาส นิยมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมเสวนา”ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชน “ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร 40
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับพระราชดำรัส และ “ศาสตร์พระราชา” และการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มเป้าหมาย บ้านขยอง ต.ตาอ็อง อ.เมือง และบ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here