ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561

0
424

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561 ) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here