กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
741

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
สามารถติดต่อขอยื่นแบบกู้ยืมเงิน ณ หน่วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 08.30-16.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here