โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น

0
642

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการรอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๙๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

——————
เครดิตภาพ / ข่าว ; งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สุรินทร์ งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

บทความก่อนหน้านี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บทความถัดไปโครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่