การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า

0
376

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า”

โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภายใต้กิจกรรมการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเพื่อสร้างรายได้ 
ณ บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

————-

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here