รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาพิเศษ

0
367

📣รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 📣รอบโควตาพิเศษ📣📣
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแรก (โควต้าพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562

 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์www.srru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับสมัครนักศึกษา (ช่องบริการที่ 4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา โทร.0 4404 1620 ต่อ 22, 23

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here