ขอแสดงความยินดี

0
1210

ขอแสดงความยินดี
——–
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 1 ท่าน

💜อาจารย์ ดร. ธราธร ภูพันเชือก💚
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here