ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2563

0
1515

( ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓” เพื่อเป็นโอกาสอันดี ที่เหล่านักศึกษาทุกชั้นปี จะได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ ยังถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในด้านการแสดงความเคารพนพนอบ และแสดงความกตัญญู ต่อครูอาจารย์ กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น ๓ อาคาร ๔๔ คณะวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here