สมัครเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

0
612
มาเป็นครอบครัวเดียวกัน 💜FMS@SRRU💚
———–
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่าง วันที่ 19 ตุลาคม 2563- 17 มกราคม 2564
สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ได้ที่
———-
หลักสูตรที่เปิดสอน
📷หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
📷สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– แขนงวิชาการจัดการชุมชน
📷สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
– แขนงวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
– แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
📷สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
📷สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
📷สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
📷หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
📷หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
📷สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน
📷หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
📷สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คุณสมบัติผู้สมัคร
**จบการศึกษาระดับม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
—–
📌📌สอบถามเพิ่มเติม📌📌
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สะดวกช่องทางไหน ก็สามารถติดต่อได้เลย
FB:
https://www.facebook.com/fms.srrusurin
📷061-1354749(พี่แปร),062-8970678(พี่แมวน้อย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here