การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564

0
720

เอกสารใบสมัคร
กรณีส่งเอกสารการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ (e-mail) recruit_dean_fms@srru.ac.th  ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๐๐ น.
บทความก่อนหน้านี้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
บทความถัดไปโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่