การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564

0
417

เอกสารใบสมัคร
กรณีส่งเอกสารการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ (e-mail) recruit_dean_fms@srru.ac.th  ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here