โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

0
47

เชิญชมวิดีทัศน์สาขาบริหารธุรกิจ
ลงชุมชนร่วมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ขอขอบคุณชาวหมู่บ้านโคกยาง อำเภอปราสาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here