ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ ๕)

0
147

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ ๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ. ศ. ๒๕๖๔

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here