วิดีทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

0
870

ท่านที่ประสงค์จะส่งคำถามที่มีต่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สามารถส่งมาที่ คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/FpK1NzMh52jUcw9i9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here