กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

0
387
วันนี้ (10 พ.ย.64) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ และให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ ของคณะฯ ที่นักศึกษาควรทราบ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติ จำนวน และนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบ ZOOM
บทความก่อนหน้านี้ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรม U2T (เฟส 4)
บทความถัดไปประชุมพิจารณาเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่