ประชุมพิจารณาบทความวารสารคณะวิทยาการจัดการ

0
115

ผศ.ทรงกลด  พลพวก ผู้ช่วยคณบดี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวารสารคณะฯ เพื่อพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อดำเนินการตอบรับและตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here