แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

0
142
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่ 370/2564
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here