ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

0
378

วันนี้ (2 ธ.ค.64) เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับวารสารไปสู่ฐานสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัย พร้อมทั้ง กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ร่วมพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อดำเนินการตอบรับและตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings Room ณ ห้องประชุม 44303 อาคาร 44

บทความก่อนหน้านี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
บทความถัดไปกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่