คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565”

0
367
ประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565”
——————
วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565” โดยมี ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ การสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ , การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมี คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งในรูปแบบ On site และรูปแบบ On line ผ่าน Application Zoom meeting
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไปฉบับที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๖๕

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่