คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

0
186
คณะวิทยาการจัดการร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
————
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here