มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

0
112
📣ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พฤษภาคม 2565
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก : 27 พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์รับสมัคร http://new.srru.ac.th
ค่าสมัคร 300 บาท
ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here