“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “

0
100

คณะวิทยาการจัดการจัดการ
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี เข้าร่วม

💐 “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “📌ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566
⛳️ เวลา 13.00 -16.00 น.
🏦 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44

**การแต่งกาย :
❤️ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/ตัวแทน รับพานไหว้ครู : ชุดครุยวิทยฐานะ
❤️คณาจารย์และบุคลากร : ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
❤️นักศึกษาชั้นปีที่1 และตัวแทนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

บทความก่อนหน้านี้บันทึกรายงานการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บทความถัดไปไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่