ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาบัญชี

0
80
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2566) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาบัญชี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผศ.ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะกรรมการตรวจประเมิน, ผศ.ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณกัลยา อรรถกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
———-

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

บทความก่อนหน้านี้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566
บทความถัดไปพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำปีการศึกษา 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่