ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

0
71
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
——
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน, อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการตรวจประเมิน, ผศ.ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ กรรมการและเลขานุการ และคุณอำภา เทียมวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรายงาน SAR. และรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่