ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

0
89
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
———————————
(วันที่ 30 มิถุนายน 2566) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณอำภา เทียมวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
—————————–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทความถัดไปตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่