ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

0
139
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่
———————————
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบปกติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์ ดร.นุจรี บุญเกต คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณธนภัทร พิศเพ็ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลองสุขทอง อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด ชั้น 2
—————————–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
บทความถัดไปตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่