ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.)

0
154
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.) ..
———————————
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีประเมินรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ คณะกรรมการตรวจประเมิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณกัลยา อรรถกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
—————————–
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทความก่อนหน้านี้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA.)
บทความถัดไปMemorandum of Agreement (MOA) Vanda Institute ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่