รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565

0
179
คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting และออนไซด์ ณ ห้องประชุม 44303 ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินทราบ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล กรรมการและเลขานุการ และ คุณกัลยา อรรถกุล ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีผลประเมินปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดีมาก (4.70)
—————————-
ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณ ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ทุกท่าน ที่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินในครั้งนี้
บทความก่อนหน้านี้ประชุมร่วมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
บทความถัดไปพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่