Surin Poverty Forum และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสุรินทร์

0
171
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
——–
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดงาน Surin Poverty Forum และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ กับส่วนราชการ และภาคประชาสังตมในจังหวัดสุรินทร์ กว่า 95 หน่วยงาน ภายใต้การทำงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัติกรรม และหัวข้อ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์ด้วย Surin Poverty Database
——-
ภาพ : คุณณัฐนันท์ แสงสว่าง / คุณนฤมล เจริญสวัสดิ์
บทความก่อนหน้านี้“วิทยาการจัดการเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566”
บทความถัดไปขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาและมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่