ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” 2566

0
116
๑. ประเภทการผลิตสื่อวิดิทัศน์ ( Clip VDO ) นำเสนอบน Platform Online YOUTUBE 
:: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม To Be Number 1  โรงเรียนบัวเชดวิทยา
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม ST Studio SRRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีมศีขรภูมิพิสัย  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
:: ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม RNN SRRU นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีมไม่ซ้อมแต่พร้อมแข่ง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม IT ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๒. ประเภทการผลิตสื่อวิดิทัศน์ (Clip VDO) นำเสนอบน Platform Online TIK TOK 
:: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม 4 Princess โรงเรียนสังขะ
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีมเนียงลออ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีมเที่ยวแถวบ้าน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
:: ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
– รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม สเร็นบ้านเฮา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม Sonooae ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม Dobby สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บทความก่อนหน้านี้ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” ประจำปีงบประมาณ 2566
บทความถัดไปSRRU Run & Bike 2023

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่