วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 62

👉กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ)​ 👉✔กำหนดวันเลือกตั้งปกติ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 6...

โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ

โครงการอัพเดทและสร้างความเข้าใจมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ต้องถือปฏิบัติทุกฉบับ โดย ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร วันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ..................................................... Live รอบเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2562 Live รอบบ่ายวันที่ 1 มีนาคม 2562 Live รอบเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2562 Live รอบบ่ายวันที่ 2 มีนาคม...

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการสัมภาษณ์งานและแนวคิดเชิงบวกในการทำงาน”

คณะวิทยาการจัดการ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “..การสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการสัมภาษณ์งานและแนวคิดเชิงบวกในการทำงาน..” โดย..คุณภูวนินทร์ สิงห์ทอง ในโครงการ 📌..พัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม ออกสู่ตลาดแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๑..📌 👉วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒...

วันราชภัฏ

คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงาน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...

โครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 211 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ในวันที่ 6...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม...

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอยื่นแบบกู้ยืมเงิน ณ หน่วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE 3 : Surin International Cultural Exchange 2019) ในวันที่ 25 - 31 มกราคม 2562 👉กิจกรรมพิธีเปิด กล่าวเปิดงานโดย นายถนอม อินทรกำเนิดประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ พร้อมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยทีมนักแสดงจาก 13 ประเทศ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2562 

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2562 📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2562 โดยผู้ที่มารายชื่อจะต้องมาทำการสอบในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาในการสอบด้วย ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ http://bit.ly/SRRUDek62Portfolio สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31...

กีฬาสีระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ ๔๕”

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ...
- Advertisement -

Latest article

โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

“ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561” (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ....................................................... วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์...

เลือกตั้งสภานักศึกษาภาคปกติ ปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6 หน่วยเลือกตั้งบริเวณด้านหน้าแต่ละคณะ ซึ่งมีนักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเป็นจำนวนมาก -------------------------------- งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 62

👉กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ)​ 👉✔กำหนดวันเลือกตั้งปกติ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 6...