คู่มือวิธีการสร้าง QR code เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร

0
คู่มือวิธีการสร้าง QR code เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร https://anyflip.com/xdjmc/ifef/  

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา

ฐานพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Excel-1 แบบฝึกฐานexcel

คู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

คู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565 

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เพื่อประกอบการตัดสินใจ) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างจังหวัด) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(อำเภอเมืองสุรินทร์) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างอำเภอ)  

ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา

>> ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา >> เอกสารดาวน์โหลด

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >> >> ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ