วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019
หน้าแรก สมัครเรียน

สมัครเรียน

From festivals in Florida to touring Dracula’s digs in Romania, we round up the best destinations to visit this October. As summer abandons Europe again this October, eke out the last of the rays and raves in Ibiza, where nightclubs will be going out with a bang for the winter break. When the party finally stops head to the island’s north.

เปิดรับสมัครนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 👉รอบรับตรงอิสระ 📍ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561📍

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - รหัสสมัคร 4008 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - รหัสสมัคร 4009 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561 http://new.srru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561 👉ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ  https://drive.google.com/drive/folders/1Ze3BfKh0M0Ff9PPZa8aIGPRonY5OiFsL โดยผู้ที่มีรายชื่อขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไป, ยางลบ,...

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกบริการแนะแนวและบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี คุณพรพรรณ์ วัดไธสง บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
- Advertisement -

Latest article

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์พิมภัสสร ชูตระกูล รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ เป็นประธานกรรมการ, อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม, ผศ.ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ กรรมการตรวจประเมิน และคุณอำภา เทียมวงษ์ เลขานุการ ในการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560 จำนวนทั้งสิ้น 3,312 คน โดยแจ้งความประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกว่า 2,700 คน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับกำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ทางสำนักพระราชวังยังไม่ได้กำหนดออกมา ...

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://technopolis.sut.ac.th/?page=News/newsShow&id=504