วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019
หน้าแรก สมัครเรียน

สมัครเรียน

From festivals in Florida to touring Dracula’s digs in Romania, we round up the best destinations to visit this October. As summer abandons Europe again this October, eke out the last of the rays and raves in Ibiza, where nightclubs will be going out with a bang for the winter break. When the party finally stops head to the island’s north.

เปิดรับสมัครนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 👉รอบรับตรงอิสระ 📍ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561📍

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - รหัสสมัคร 4008 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - รหัสสมัคร 4009 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561 http://new.srru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่2) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561 👉ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ  https://drive.google.com/drive/folders/1Ze3BfKh0M0Ff9PPZa8aIGPRonY5OiFsL โดยผู้ที่มีรายชื่อขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน, ดินสอความเข้ม 2B ขึ้นไป, ยางลบ,...

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกบริการแนะแนวและบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี คุณพรพรรณ์ วัดไธสง บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
- Advertisement -

Latest article

โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

“ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561” (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ....................................................... วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์...

เลือกตั้งสภานักศึกษาภาคปกติ ปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6 หน่วยเลือกตั้งบริเวณด้านหน้าแต่ละคณะ ซึ่งมีนักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเป็นจำนวนมาก -------------------------------- งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 62

👉กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ)​ 👉✔กำหนดวันเลือกตั้งปกติ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 6...