ปฏิทินการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

0
แจ้งประเด็นเนื้อหาและปฏิทินการสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา

0
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ / มหาวิทยาลัย สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ บริจาคเป็นเงินสด ได้ที่ : คุณพรพรรณ์ วัดไธสง สำนักงานคณบดี (กรณีต้องการใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง) Scan QR Code หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย...

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565”

ประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565” ------------------ วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุม “อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565” โดยมี ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุม 44303...

0
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) - รับสมัคร : 21 ธ.ค. 64 - 20 ก.พ. 65 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ก.พ. 65 - สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์...