ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (

28/11/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17/10/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ จำนวน ๕ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) จำนวน ๕ อัตรา


- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางพืช 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links