โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566

0
62
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2566
โดยมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” โดย คุณณิชชา เต็งประวัติ เล ผู้บริหารบริษัททีแอลเทรดวินด์ จำกัด และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ
————–
Download ภาพเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3uYcsJ1
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 2566-2567
บทความถัดไปปัจฉิมนิเทศ เชิดชูเกียรติและมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่