ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ >> >> ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เพื่อประกอบการตัดสินใจ) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างจังหวัด) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(อำเภอเมืองสุรินทร์) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-(ต่างอำเภอ)  

ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 3/2564 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา...

ฐานพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งานโปรแกรม-Microsoft-Excel-1 แบบฝึกฐานexcel

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

>> ปฏิทินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา