วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2023

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม

MBA/DBA

ใบสมัคร  >> อาจารย์ประจำหลักสูตร >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม  

สาขาการบัญชี

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี >> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์)   ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

>> แผนการเรียนตลอดหลักสูตร >> สถานที่ตั้ง(ห้องพักอาจารย์) ข้อมูลเพิ่มเติม