พิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

0
255

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิต ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์

—————————-

#งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 15 มีนาคม 2561

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVdltQDEI26gCwrn~%3BYtXDjdNfCxxjjqiMZVp2hUup~%3BCiA8AXML1AqXS6uf4CEfRFjCSAmp8JVZC7Q4SaVeUlVzpfSFTcifCNGmVLfK8f~_RSwpdYidL8L6vtK~_gOcDbIEScsy~_0nk5jqx07wu4bYScq1S3uM4kaX0RNS8lV0c~_0lmgHsfWohN0LDYiiimNFBbXIDWSzsCxuUBBujQ9lU1Ru0ozPsdUD1McKX4jaqstKpU4aCWVNky296yCo~%3BjKPuthTEFxxuJ6R6rndV9RCyMCjsW5pA2Tg8XpwEJG1HrqJ16jvpQ4jEhD~_excBVIo3XMjDh1r3wjrOzCyHFLkgFJ~%3BSqtXaRZTdtbLhaS9HMMp1O3tGe7LboMKt6FHoYPbYLoRQekDgzi4Gjvrmnzl7KyX3AlSKPWrNHXOArdzMbZLWPfZ1FilGlRq2Mqm61HbyqfUZZWeJ0whjKS1JisjTHaSqwicrUWaA1O6SrkeljhKSkB2PerufpomACOAlHwpKN9vhCaOkrK43q3Ue3JiCuNAT00MHFx1TJAay0cr9RmU6L6~%3BvjiKuwZZbG9PPz9kI5S30Jf0vBSDQe9I60qXIYDD5vewxfTu7Tk06MAPJeBbiyS3IXE~_K59S~%3BA3UcRKvzOMA8O564K4XIwavUFhAWHIsHevBVRfDkTaeLXR~%3BePlncMeajmFf0lkL7unUS1kd511LMQBCABwcXBH4cXikFb~%3BY4ddo2ygbAolnaZDaOhb6AGxUcF8Mp6~%3BPA5DCCYLr8UjxA~_n7gXYrpd9Worea~%3BQtquJxi.bps.a.1091843187622660.1073742166.100003909676527&type=1&pnref=story

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here